top of page

Tyranny Is Back in Style

en multisensorisk utstilling 6.- 28. april 2024 Åpningstider tir - søn 12-16

Tyranny Is Back in Style
Tyranny Is Back in Style

Mellomrommet Sagene

06. apr. 2024, 12:00

Mellomrommet Sagene, Kristiansandsgate, Arendalsgata 1, 0463 Oslo, Norge

Åpent ons-søn 12-16

Tyranny Is Back in Style

Yngvild K. Rollands utstilling på Mellomrommet er en sammensetning av

arbeider med skulptur, lyd og tegning som viser til ulike former for menneskelig

handling gjennom markeringsbehov, protest og avtrykk, der musikk har vært et

redskap for å formidle dette.

Maktmisbruk, undertrykkelse og dominans fra den store til den lille aktør har

preget vinterhalvåret 2023-24. Trykket har kommet fra det globale nyhetsbildet,

der enkelte maktmenn utpeker seg, men også fra nærmiljøet der Oslo kommune

og Kulturetaten blant annet har kastet ut kunstnere fra deres arbeidsplasser

mens de har arbeidet mot utstillinger, slik som denne.

Som en respons har Rolland laget Territorial Pissing (Some call it politics), et

skulpturelt verk i gummi med referanse til Nirvanas låt Territorial Pissings fra

1991.

Musikk som protest.

I et kort nyhetsopptak vist på NRK i 2021 satt legen til den avdøde Navalnyj seg

ned ved pianoet og spilte Beethovens velkjente Für Elise da russisk politi

ransaket hjemmet hennes. Ransakelsen kom som følge av Navalnyjs arrestasjon

etter at han først hadde blitt forgiftet av det russiske regimet.

I en installasjon med funnet materiale av flygelstrenger og en pianokrakk,

avspilles en noe modifisert versjon av dette lydopptaket sporadisk.

Tegningene fra serien Beat Drawings har Yngvild K. Rolland jobbet med i over

10 år. Den tar utgangspunkt i merkene på brukte trommeskinn og hvordan

energien av lyd og menneskelig slagkraft har manifestert seg som visuelle

avtrykk. Et eget språk der lyd blir til tegning.

Del arrangementet

bottom of page